Zoeken naar:

NieuwsDe kantine mag weer open tot 22.00 uur.

 
 
Vanaf 26 januari mag de kantine onder voorwaarden weer open onder voorwaarden.
We hopen jullie aanstaande dinsdag weer weer te zien.
Ook gaat het BTLS concours weer verder vanaf 7 februari.
We gaan verder met de wedstrijden met een opschuiving van 1 week in het bestaande schema.
De eerstvolgende wedstrijd is bij SV Deurningen vanaf 7 februari.

 

De voorwaarden verbonden aan de versoepelingen versoepelingen.   (  Bron KNSA )
 

Er moet zowel binnen als buiten altijd een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Ook tijdens het sporten tenzij dat vanwege de sportbeoefening niet mogelijk is.
Iedereen van 13 jaar en ouder moet bij verplaatsing in de binnen-locaties een mondkapje dragen; tijdens het schieten mag het mondkapje af
Bij het gebruik van de kantine moet geplaceerd worden. Bezoekers die een zitplaats hebben, mogen op dat moment hun mondkapje afdoen
Iedereen van 18 jaar en ouder die de binnen-locatie (schietbanen, toiletten, kleedkamers en kantine) betreedt (sporters en publiek) moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen en de vereniging is verplicht daarop te controleren met behulp van de CoronaCheckScanner op een smartphone.

Er geldt een uitzondering op het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs voor personeel en vrijwilligers. In Nederland is het werkgevers niet toegestaan hun werknemers te verplichten om een CTB te tonen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen met personeel. De vrijwilligers bij sportverenigingen worden ook beschouwd als personeel, en voor deze personen geldt dat wanneer zij functioneel aanwezig moeten zijn, er geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden. Let wel: het gaat dan om degenen die uitsluitend voor het uitoefenen van de functie, aanwezig moeten zijn. Het is niet toegestaan dat zij daarvóór of daarna nog schietsport bedrijven. Het staat verenigingsbesturen vrij om van deze uitzondering wel of geen gebruik te maken

 

We mogen weer trainen 

 

 

Beste schutters,                                                                          

                                                                     

Het kabinet heeft de corona maatregelen versoepeld we mogen weer binnen trainen vanaf 15-01-2022.

We hopen jullie dinsdag a.s. weer te verwelkomen en gaan de interne competitie weer opstarten.

Wel blijft de kantine gesloten.

Wedstrijd schieten mag nog niet.

 

Uiteraard gelden wel de coronamaatregelen.

 

Coronatoegangsbewijs ( CTB )  voor iedereen vanaf 18 jaar.

Mondkapjes verplicht vanaf 13 jaar behalve tijdens het sporten.

De 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd behalve tijdens het sporten.

Iedereen die het gebouw betreed dient zich in te schrijven met

vermelding van naam en telefoon nummer.

Hiervoor zullen formulieren klaar liggen.

Er hangt een protocol bij de ingang en schietlokaal.

Men dient zich bij het betreden en verlaten te desinfecteren met de daarvoor voorhanden zijnde hand gel.

 

 

Indien er wijzigingen plaats vinden genomen door het Kabinet of  NOC*NSF wordt u daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 26 januari 2022 05.00 uur wanneer er weer een nieuw weegmoment zal zijn.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Bestuur.

 

 

 

 

Houd je aan de basisregels
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd
bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Basisregels:
Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
Houd overal 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.